cigány történelem

I 1084 Budapest, Déri Miksa utca 3. számlaszám: 11708001-22240761 I adószám: 18975154-1-42 I +36-30-906-0858 I újSTARTpiac I

Tudj meg többet a cigányság magyarországi történelméről!

Haladj lépésről lépésre ösztöndíjasainkkal!

Mire emlékszel?

Nézzük, hogy mi maradt meg! Reméljük, tetszett a videó és hasznos dolgokat tudtál meg tőlünk! Teszteld le ennek a nagyon egyszerű quiz-nek a kitöltésével!

1 / 6

A Hunyadiak szebeni cigányokat védő rendeletet adtak ki, milyen munkálatokat végeztek a városban?

2 / 6

Mikori az első magyar hivatalos forrás, ami cigányokat említ?

3 / 6

László vajda cigány népe mikor kapott menlevelet?

4 / 6

Melyik királyhoz kapcsolódik az első cigányokat említő forrás?

5 / 6

Az első cigányokat említő forrás egy menlevél, amit László vajda cigány népének adott ki a király, melyik vármegyében éltek?

6 / 6

Mátyás király felesége, Beatrix királyné szerette a cigány zenészeket, milyen hangszeren játszottak neki?

Your score is

The average score is 71%

Mutasd meg a Facebook-on, milyen ügyes vagy

Facebook
0%

Mire emlékszel?

Nézzük, hogy mi maradt meg! Reméljük, tetszett a videó és hasznos dolgokat tudtál meg tőlünk! Teszteld le ennek a nagyon egyszerű quiz-nek a kitöltésével!

1 / 6

Melyik századokat dolgozza fel a videó?

2 / 6

Harcoltak a cigányok a törökök oldalán?

3 / 6

Lippai Balázs 1604. október 14-én már, mint hajdúkapitány az elsők között csatlakozott Bocskai Istvánhoz, ki ellen közdött?

4 / 6

A cigány zenészek még mindig csak lanton játszanak?

5 / 6

A történelem során a cigányvajda feladata volt az adott cigány csoport illetve a többségi társadalom közigazgatási rendszere közötti közvetítés, a konfliktuskezelés. Ki adhatott jogköröket a cigány vajdáknak?

6 / 6

Egy cigány hősünk Thököly ezredeseként veszítette életét, ki volt ő?

Your score is

The average score is 80%

Mutasd meg a Facebook-on, milyen ügyes vagy

Facebook
0%

Mire emlékszel?

Nézzük, hogy mi maradt meg! Reméljük, tetszett a videó és hasznos dolgokat tudtál meg tőlünk! Teszteld le ennek a nagyon egyszerű quiz-nek a kitöltésével!

1 / 7

II. József folytatta anyja, Mária Terézia cigánypolitikáját, mindennemű cigány sajátosságot szankcionált, pl. nem tarthattak lovakat, hogy ne tudjanak vándorolni.

2 / 7

Mária Terézia elképzelése a cigányok teljes asszimilációja volt, „Ezen nép emlékezetének a kiirtása végett” hozott rendeleteket, melyből az egyik a cigány nyelv használatának tiltása volt.

3 / 7

Cinka Panna mikor alapította a zenekarát?

4 / 7

Cinka Panna milyen hangszeren játszott

5 / 7

Mária Terézia betiltotta a cigány szó használatát.

6 / 7

Wáli István tekinthető a tudományos cigány kutatások elindítójának (1700-as évek közepén), aki már az összehasonlító nyelvtudomány megszületése előtt jó érzékkel tapintott rá a nyelvrokonságra. Melyik nép nyelvével talált hasonlóságot?

7 / 7

Mária Terézia számos, cigányokat érintő intézkedést hozott. Itt láthatod az idővonalunkat a rendeletekről, ha részletesebben érdekel. Az egyik rendelkezése az volt, hogy a cigány gyerekeket el kell venni a szüleiktől.

Your score is

The average score is 83%

Mutasd meg a Facebook-on, milyen ügyes vagy

Facebook
0%

Mire emlékszel?

Nézzük, hogy mi maradt meg! Reméljük, tetszett a videó és hasznos dolgokat tudtál meg tőlünk! Teszteld le ennek a nagyon egyszerű quiz-nek a kitöltésével!

1 / 6

Cigány elődeink kivették a részüket az 1848-49-es szabadságharcból. Megközelítőleg hány cigány katonáról tudunk?

2 / 6

1850-ben kinek írtak kérvényt a cigányok nemzeti egyenjogúsításáért, kihez folyamodtak?

3 / 6

Hogy hívják az 1886-ban született cimbalom művészünket?

4 / 6

Mi a neve Kossuth Lajos cigány hadnagyának?

5 / 6

Farkas Ferdinánd plébános Érsekújváron létrehozza az első cigány iskolát, mikor?

6 / 6

A Magyar Tudományos Akadémia 1888-ban kiadta a Cigány nyelvtan c. tudományos összehasonlító munkáját, amiben hivatkozik Enzsel Sándor szótárára, milyen nyelvű szótár volt ez?

Your score is

The average score is 78%

Mutasd meg a Facebook-on, milyen ügyes vagy

Facebook
0%

Mire emlékszel?

Nézzük, hogy mi maradt meg! Reméljük, tetszett a videó és hasznos dolgokat tudtál meg tőlünk! Teszteld le ennek a nagyon egyszerű quiz-nek a kitöltésével!

1 / 5

Mikor halt meg Dankó Pista? A temetésről Móra Ferenc közölt cikket a Szegedi Naplóban "Megtért már a földbe nagy Magyarországnak dalos nótafája."

2 / 5

Ki volt az a néprajztudós, aki 1911-ben megírta A magyarországi kóbor cigányok eredete, életmódja, szokásai és nyelvtana című munkáját?

3 / 5

Elkészült végül Dankó Pista márványszobra Szegeden?

4 / 5

Dankó Pista halála kapcsán megrendezik az első Országos cigányzene-versenyt. Milyen céllal rendezték meg ezt a nagy versenyt, minek a javára gyűjtöttek?

5 / 5

Django Reinhart Világhírű jazz zenész milyen hangszeren játszott?

Your score is

The average score is 66%

Mutasd meg a Facebook-on, milyen ügyes vagy

Facebook
0%

Mire emlékszel?

Nézzük, hogy mi maradt meg! Reméljük, tetszett a videó és hasznos dolgokat tudtál meg tőlünk! Teszteld le ennek a nagyon egyszerű quiz-nek a kitöltésével!

1 / 4

A püspökladányi történetben ezt kérdezi egy cigányasszony "Mit tanul Urasom?" "Latint" válaszolja a diák, Ki volt ez a később cigány nyelven is megtanuló tudós ember, aki később nekifogott a cigány mesék, balladák, szokások, dalok szövegének összegyűjtéséhez. 1940-től tagja volt a Cigány Tudós Társaságnak. A fasizmus áldozata lett.

2 / 4

Az I. világháborúban csak hangászok és tábori zenészek voltak a besorozott cigány katonák.

3 / 4

Erre korszakra is jellemző volt, hogy a hatalom a vándorló cigányok kényszerletelepítését szorgalmazta.

4 / 4

Az általános mozgósítást a kóborló cigányok esetében kényszersorozásnak nevezzük, a besorozásuk nem jelentette azt, hogy pontos nyilvántartást is vezettek volna a "befogott" férfiakról. A letelepült, lakcímmel rendelkező cigány férfiak ugyanolyan behívót kaptak, mint bárki más.

Your score is

The average score is 100%

Mutasd meg a Facebook-on, milyen ügyes vagy

Facebook
0%

Mire emlékszel?

Nézzük, hogy mi maradt meg! Reméljük, tetszett a videó és hasznos dolgokat tudtál meg tőlünk! Teszteld le ennek a nagyon egyszerű quiz-nek a kitöltésével!

1 / 4

A Magyar Cigányzenészek Országos Egyesülete a '20-as években a teljes magyarországi cigányság érdekvédelmi szervezete volt.

2 / 4

A trianoni békeszeződés után elcsatolt területekről a magyar és cigány népesség egy jelentős része átköltözött a megcsonkított Magyarország területére.

3 / 4

Járóka Sándor hitvallása az volt: a cigányzenész ne akarjon kibújni a bőréből, azzal ajándékozza meg az embereket, amit ősei összegyűjtöttek, és ő hegedűjével átadhat. Közszeretetnek és tiszteletnek örvendő prímás volt, soha nem veszekedett senkivel, derűs szóval is célt ért. Csak a zenével akart érvényesülni, soha nem törtetett, megesett, hogy munka nélkül volt, de akkor sem alkudott meg. Három nyelven - angolul, oroszul és németül - beszélt, figyelemmel kísérte a világ változását, de a zenében nem akart újítani. Mikor született:

4 / 4

A Nagy Háború utáni békeidőben végre már nyugodtan élhetnek a magyarországi cigányok, a vándorlók is.

Your score is

The average score is 67%

Mutasd meg a Facebook-on, milyen ügyes vagy

Facebook
0%

Mire emlékszel?

Nézzük, hogy mi maradt meg! Reméljük, tetszett a videó és hasznos dolgokat tudtál meg tőlünk! Teszteld le ennek a nagyon egyszerű quiz-nek a kitöltésével!

1 / 4

Choli Daróczi József magyar cigány író, költő, műfordító, pedagógus, népművelő, újságíró 1939-ben született. Szerinted él még?

2 / 4

Bartók Béla szerint a cigány zene nem cigány hanem magyar.

3 / 4

A 1930-as években végre megnyugodhattak a cigányok, hiszen beköszöntöttek a "boldog békeévek".

4 / 4

Endre László politikust a háború után háborús bűnösként elítélték és több társával együtt kivégezték. A zsidók deportálása volt a bűne, vagy más, pl. a cigányok ellen elkövetett emberiesség elleni bűncselekmények is közrejátszottak abban, hogy a legsúlyosabb büntetést kapta?

Your score is

The average score is 100%

Mutasd meg a Facebook-on, milyen ügyes vagy

Facebook
0%

Mire emlékszel?

Nézzük, hogy mi maradt meg! Reméljük, tetszett a videó és hasznos dolgokat tudtál meg tőlünk! Teszteld le ennek a nagyon egyszerű quiz-nek a kitöltésével!

1 / 3

Balázs János festő nem írt verseket, csak festőként ismerjük.

2 / 3

Mikor van a purajmos emléknapja? Jól kutakodtak-e a diákok? Nem biztos! Nézz utána te is!

3 / 3

Balogh Balázs András szülei a porajmos áldozatául estek.

Your score is

The average score is 100%

Mutasd meg a Facebook-on, milyen ügyes vagy

Facebook
0%

A tehetségprogramba lehet jelentkezni, ill. lehet ajánlani diákot, ismerőst, miután egyeztettél az érintettekkel. Erre a célra itt a jelentkezési- és ajánló lap. 

jelentkezési lapajánló lap

támogatóink 

Az EMMI így segít

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekesély Főosztály 2018. szeptember 1 – 2019. június 30. időszakra nyújtott támogatása tette lehetővé a roma tehetség programba bevont diákok ösztöndíjazását és az alapítvány irodabérlését.

A Belügyminisztérium így segít

Belügyminisztérium  és a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság Roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. 2021. évi költségvetési támogatása ROMA-NEMZ-CISZ-19, ROMA-NEMZ-CISZ-21, ROMA-NEMZ-CISZ-22 továbbá Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2019. 2020.  a 2021.  és a 2022. évi támogatása ROMA-NEMZ-TAB-19.  ROMA-NEMZ-TAB-20, ROMA-NEMZ-TAB-21, ROMA-NEMZ-TAB-22. A honlap lovári nyelvű megjelenéseit a Belügyminisztérium „Roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatása” címmel kiírt ROMA-NEMZ-CISZ-19 számú pályázata támogatja.

A Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. és a 2022-es évi költségvetési támogatása tette lehetővé 2021-ben roma tehetségeink bemutatkozó fellépésének finanszírozását a ROMA-NEMZ-KUL-21-0039 számú pályázattal. 2022-ben a ROMA-NEMZ-KUL-22-0160

 

A TEF így segít

A Társadalmi Esélyteremtési
Főigazgatóság Roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. 2021. évi költségvetési támogatása ROMA-NEMZ-CISZ-19, ROMA-NEMZ-CISZ-21, ROMA-NEMZ-CISZ-22 továbbá Nyelvi környezetben megvalósuló roma nemzetiségi, népismereti, művészeti, hagyományőrző és olvasótáborok megvalósításának 2019. 2020.  a 2021.  és a 2022. évi támogatása ROMA-NEMZ-TAB-19.  ROMA-NEMZ-TAB-20, ROMA-NEMZ-TAB-21, ROMA-NEMZ-TAB-22. A honlap lovári nyelvű megjelenéseit a Belügyminisztérium „Roma nemzetiségi civil szervezetek 2019. évi költségvetési támogatása” címmel kiírt ROMA-NEMZ-CISZ-19 számú pályázata támogatja.

A Roma nemzetiségi kulturális kezdeményezések 2021. és a 2022-es évi költségvetési támogatása tette lehetővé 2021-ben roma tehetségeink bemutatkozó fellépésének finanszírozását a ROMA-NEMZ-KUL-21-0039 számú pályázattal. 2022-ben a ROMA-NEMZ-KUL-22-0160

 

Karácsonyi játékgyűjtés és osztás – 2023

Idén 14 településre, 2 óvodába és 1 tanodába közel 1300 gyerekének küldtünk ajándékot karácsonyra.A 2023-as gyűjtés döcögősen indult, de annál sikeresebben zárult, mert adományozóinkra mindig számíthatunk, még ilyen nehéz évben is. Az utolsó héten csak úgy özönlöttek...

Indul a karácsonyi gyűjtés – 2023

November 22 - december 3. között játékokat, könyveket és édességeket várunk. Hozd el a még működő, hiánytalan feleslegessé vált játékaidat mesekönyveidet és mi eljuttatjuk olyan gyerekekhez, akik erről álmodnak! Idén édességet is gyűjtünk! A csomagolás és a szállítás...

Cipőgyűjtés 2023

2023-ban is, mint mindig szeptember elején kidoboltuk, hogy jöhetnek hozzánk a már feleslegessé vált, de másnak még használható cipők. Már a gyűjtés elején látszott az önkénteseink aktivitásából, hogy idén rekordot döntünk, sok cipőre számíthatunk. Itt van hát az idei...

Startol a cipőgyűjtés 2023

Hozd el gyereked, unokád újszerű állapotú megunt, kinőtt cipőit (főleg őszi-téli), és az Új Start Alapítvány eljuttatja az ország szegény falvaiba. Személyes adományozást végzünk, akciónkkal a rászorultabb családokban szűkösségben élő gyerekeket segítjük. Csak jó...

Tehetségkutató a Jászságban

Osztani ér, hogy mindenki tudja, április 1-én tehetségkutató rendezvényt tartunk 11:00-től Jászkiséren a Művelődési házban! Gyertek! A plakátok a rendezvényekről:

Szemüveg adományozás Jászkiséren

Mindig nagyon izgalmas feladat kiválasztani azt az új helyszínt, ahol bele merünk kezdeni egy ilyen nagyértékű adományozásba, mint amilyen az Esélyt a szemnek! program. Egy-egy településen 30 körüli rászorulót kell kiválasztania a közösségnek úgy, hogy az semmiképpen...

Karácsonyi játékgyűjtés és osztás – 2022

Idén 14 település közel 1400 gyerekének küldtünk ajándékot karácsonyra. 2022 nehéz év volt, nehezebben jöttek a játékok, mint máskor, de összegűjtöttünk annyi adományt, amivel az összes befogadott kérelmezőt meg tudtuk ajándékozni, a legutolsó csomagra ránézve is...

Karácsonyi gyűjtés a Klub Rádióban 2022

Idén is hírt adott a karácsonyi játék és könyvgyűjtésről a Klub Rádió. A rádió hallgatói már 5. éve támogatják az adományozási programjainkat, köszönjük! Most édességet is gyűjtünk! Dési János kérdezte a dr. Szőke Juditot az alapítvány igazgatóját a Reggeli gyors-ban...

Indul a játékgyűjtés – 2022

November 22 - december 3. között játékokat és könyveket várunk. Hozd el a még működő, hiánytalan feleslegessé vált játékaidat mesekönyveidet és mi eljuttatjuk olyan gyerekekhez, akik erről álmodnak! Idén édességet is gyűjtünk! A csomagolás és a szállítás költségeit...

Ifontos

híreink

itt találod a legfrissebb történéseket az ösztöndíjasainkról, a táborainkról, de ami a legfontosabb itt tájékozódhatsz az aktuális gyűjtéseink részleteiről is

segítsd programjainkat adománnyal, csatlakozz hozzánk önkéntesnek

kapcsolat

irodai ügyfélfogadás bejelentkezés alapján

1084 Budapest, Déri Miksa utca 3.

+36 30 906 0858

info@ujstartalapitvany.hu

írj nekünk!